deutsch | english | tiếng việt
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Trụ sở chính Berlin, CHLB Đức

Văn phòng quốc tế Frankfurt am Main, CHLB Đức

Văn phòng quốc tế Kraków, Ba Lan

Văn phòng quốc tế TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • gbc engineers Vietnam LLC
    Đường 153 Ung Văn Khiêm, Tòa nhà Thái Sơn, Tầng 3
    Quận Bình Thạnh
    TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • +84 28 7106 89 88
  • +84 28 36 36 47 48

Văn phòng quốc tế Phnom Penh, Campuchia