deutsch | english | tiếng việt
Dịch vụ Thiết kế Công trình Giá trị Kỹ thuật (VE-Design)

Thiết kế Công trình Giá trị Kỹ thuật (VE-Design)

Thiết kế theo phương pháp Kỹ thuật giá trị (VE-Design) là một phương pháp có hệ thống được sử dụng để xác định và loại bỏ những chi phí xây dựng không cần thiết đồng thời giảm thời gian thi công, trong khi vẫn duy trì hoặc cải thiện chức năng và chất lượng của kết cấu công trình.

Mục đích của chúng tôi là hỗ trợ các đơn vị Kiến trúc và Nhà thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và Phnom Penh, Campuchia bằng chuyên môn kỹ thuật của mình và chú trọng đến: 

 • Gia tăng giá trị của dự án bằng cách giảm chi phí xây dựng hoặc nâng cao chất lượng của kết cấu
 • Giảm khối lượng vật liệu bằng cách phân tích lại kết cấu công trình
 • Phát triển và đánh giá các giải pháp thiết kế thay thế để lựa chọn giải pháp hiệu quả nhất (tối ưu) về chi phí 
 • Giảm thời gian xây dựng bằng cách giảm khối lượng vật liệu và đơn giản hóa kết cấu
 • Tư vấn kỹ thuật về việc sử dụng vật liệu xây dựng mới và các biện pháp thi công tiên tiến nhằm giảm chi phí và thời gian xây dựng

Phương pháp của chúng tôi:

 • Thẩm tra và đánh giá thiết kế kết cấu hiện hữu
 • Phân tích lại và tối ưu hóa các thành phần và các yếu tố xây dựng bằng cách sử dụng phần mềm FE 2D và 3D của Đức
 • Phân tích vật liệu tuyến tính, phi tuyến tính và hình học bằng cách sử dụng phần mềm FE 2D và 3D của Đức
 • Đánh giá thuộc tính phi tuyến và tính bền của vật liệu nhằm hạn chế sự biến dạng dài hạn của dầm và tấm để tránh sai sót và hư hại cho nội thất của công trình
 • Xác định các biện pháp cải tiến thiết kế và những phương án khả thi, xác định giải pháp thiết kế kết cấu tối ưu về mặt kỹ thuật và kinh tế
 • Thực hiện các biện pháp cải tiến thiết kế với sự kết hợp chặt chẽ và hợp tác với các đơn vị Kiến trúc và Nhà thầu
 • Phát triển bản vẽ chất lượng cao và các bản vẽ thi công chi tiết cho công tác ván khuôn và gia cố, kết cấu thép và các công trình bằng gỗ

Lợi ích mang lại:

 • Nhận được những giải pháp thiết kế kết cấu tối ưu về mặt kỹ thuật và kinh tế
 • Sử dụng vật liệu chất lượng cao hơn
 • Dự báo / xác định thuộc tính kết cấu bền vững (ước tính được độ biến dạng của dầm và tấm) 
 • Cải thiện và đẩy nhanh tiến độ công việc của Nhà thầu tại công trường
 • Giảm chi phí và thời gian thi công

Chúng tôi luôn tìm tòi khám phá những giới hạn mới về tính khả thi và hiệu quả kinh tế mang lại. Đội ngũ kỹ sư thiết kế của chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh và Phnom Penh có thể sử dung thành thạo những phần mềm kỹ thuật phức tạp nhất của Đức.