deutsch | english | tiếng việt
Dịch vụ Thẩm tra Thiết kế

Thẩm tra Thiết kế

Ở Đức, việc thẩm tra thiết kế do các bên thứ ba thực hiện đóng một vai trò quan trọng nhằm đảm bảo sự an toàn cho kết cấu công trình và ngăn ngừa những rủi ro về an toàn.

gbc engineers hoạt động với tư cách là một đơn vị tư vấn kỹ thuật độc lập chuyên thẩm định các tính toán thiết kế kết cấu, các tài liệu về chi tiết kỹ thuật và các bản vẽ thi công được thực hiện bởi các đơn vị khác. Chúng tôi còn hỗ trợ Khách hàng của mình thực hiện việc giám sát công trường độc lập nhằm đảm bảo chất lượng xây dựng tại công trường. 

Dịch vụ của chúng tôi:

  • Thẩm tra và đánh giá các tính toán kết cấu (cấu kiện bê tông cốt thép, kết cấu thép và gỗ cho các công trình mới và hiện hữu)
  • Phân tích lại một cách độc lập về kết cấu tòa nhà dựa trên thuộc tính tuyến tính, phi tuyến tính của vật liệu và thuộc tính hình học. 
  • Thẩm tra thiết kế kết cấu theo tiêu chuẩn Eurocode, Tiêu chuẩn Anh, Tiêu chuẩn Mỹ hoặc Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)
  • Kiểm tra độ biến dạng dài hạn của dầm và tấm để tránh sai sót về nội thất (ngói, tường ngăn, các bộ phận bằng kính)
  • Đánh giá thiết kế ý tưởng và nghiên cứu tính khả thi
  • Đánh giá bản vẽ thiết kế chi tiết và bản vẽ thi công
  • Dịch vụ kiểm tra và giám sát công trường tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và Phnom Penh, Campuchia

Lợi ích mang lại:

  • Báo cáo đánh giá chi tiết nêu rõ kết quả thẩm tra
  • Chỉ ra những sai sót và lỗi trong thiết kế hiện hữu (nếu có)
  • Cải tiến thiết kế, đưa ra các phương án thiết kế kết cấu thay thế