deutsch | english | tiếng việt
Dịch vụ Thẩm tra Thiết kế & Value Engineering

THẨM TRA THIẾT KẾ

Ở Đức, việc thẩm tra thiết kế do các bên thứ ba thực hiện đóng một vai trò quan trọng nhằm đảm bảo sự an toàn cho kết cấu công trình và ngăn ngừa những rủi ro về an toàn.

gbc engineers hoạt động với tư cách là một đơn vị tư vấn kỹ thuật độc lập chuyên thẩm định các tính toán thiết kế kết cấu, các tài liệu về chi tiết kỹ thuật và các bản vẽ thi công được thực hiện bởi các đơn vị khác. Chúng tôi còn hỗ trợ Khách hàng của mình thực hiện việc giám sát công trường độc lập nhằm đảm bảo chất lượng xây dựng tại công trường. 

Dịch vụ của chúng tôi:

 • Thẩm tra và đánh giá các tính toán kết cấu (cấu kiện bê tông cốt thép, kết cấu thép và gỗ cho các công trình mới và hiện hữu)
 • Phân tích lại một cách độc lập về kết cấu tòa nhà dựa trên thuộc tính tuyến tính, phi tuyến tính của vật liệu và thuộc tính hình học. 
 • Thẩm tra thiết kế kết cấu theo tiêu chuẩn Eurocode, Tiêu chuẩn Anh, Tiêu chuẩn Mỹ hoặc Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)
 • Kiểm tra độ biến dạng dài hạn của dầm và tấm để tránh sai sót về nội thất (ngói, tường ngăn, các bộ phận bằng kính)
 • Đánh giá thiết kế ý tưởng và nghiên cứu tính khả thi
 • Đánh giá bản vẽ thiết kế chi tiết và bản vẽ thi công
 • Dịch vụ kiểm tra và giám sát công trường tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và Phnom Penh, Campuchia

Lợi ích mang lại:

 • Báo cáo đánh giá chi tiết nêu rõ kết quả thẩm tra
 • Chỉ ra những sai sót và lỗi trong thiết kế hiện hữu (nếu có)
 • Cải tiến thiết kế, đưa ra các phương án thiết kế kết cấu thay thế

THIẾT KẾ THEO KỸ THUẬT GIÁ TRỊ

Thiết kế theo phương pháp Kỹ thuật giá trị (VE-Design) là một phương pháp có hệ thống được sử dụng để xác định và loại bỏ những chi phí xây dựng không cần thiết đồng thời giảm thời gian thi công, trong khi vẫn duy trì hoặc cải thiện chức năng và chất lượng của kết cấu công trình.

Mục đích của chúng tôi là hỗ trợ các đơn vị Kiến trúc và Nhà thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và Phnom Penh, Campuchia bằng chuyên môn kỹ thuật của mình và chú trọng đến: 

 • Gia tăng giá trị của dự án bằng cách giảm chi phí xây dựng hoặc nâng cao chất lượng của kết cấu
 • Giảm khối lượng vật liệu bằng cách phân tích lại kết cấu công trình
 • Phát triển và đánh giá các giải pháp thiết kế thay thế để lựa chọn giải pháp hiệu quả nhất (tối ưu) về chi phí 
 • Giảm thời gian xây dựng bằng cách giảm khối lượng vật liệu và đơn giản hóa kết cấu
 • Tư vấn kỹ thuật về việc sử dụng vật liệu xây dựng mới và các biện pháp thi công tiên tiến nhằm giảm chi phí và thời gian xây dựng

Phương pháp của chúng tôi:

 • Thẩm tra và đánh giá thiết kế kết cấu hiện hữu
 • Phân tích lại và tối ưu hóa các thành phần và các yếu tố xây dựng bằng cách sử dụng phần mềm FE 2D và 3D của Đức
 • Phân tích vật liệu tuyến tính, phi tuyến tính và hình học bằng cách sử dụng phần mềm FE 2D và 3D của Đức
 • Đánh giá thuộc tính phi tuyến và tính bền của vật liệu nhằm hạn chế sự biến dạng dài hạn của dầm và tấm để tránh sai sót và hư hại cho nội thất của công trình
 • Xác định các biện pháp cải tiến thiết kế và những phương án khả thi, xác định giải pháp thiết kế kết cấu tối ưu về mặt kỹ thuật và kinh tế
 • Thực hiện các biện pháp cải tiến thiết kế với sự kết hợp chặt chẽ và hợp tác với các đơn vị Kiến trúc và Nhà thầu
 • Phát triển bản vẽ chất lượng cao và các bản vẽ thi công chi tiết cho công tác ván khuôn và gia cố, kết cấu thép và các công trình bằng gỗ

Lợi ích mang lại:

 • Nhận được những giải pháp thiết kế kết cấu tối ưu về mặt kỹ thuật và kinh tế
 • Sử dụng vật liệu chất lượng cao hơn
 • Dự báo / xác định thuộc tính kết cấu bền vững (ước tính được độ biến dạng của dầm và tấm) 
 • Cải thiện và đẩy nhanh tiến độ công việc của Nhà thầu tại công trường
 • Giảm chi phí và thời gian thi công

Chúng tôi luôn tìm tòi khám phá những giới hạn mới về tính khả thi và hiệu quả kinh tế mang lại. Đội ngũ kỹ sư thiết kế của chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh và Phnom Penh có thể sử dung thành thạo những phần mềm kỹ thuật phức tạp nhất của Đức.