deutsch | english | tiếng việt
Dịch vụ Quản lý Dự án

Quản lý Dự án

gbc engineers cung cấp các dịch vụ quản lý dự án chuyên nghiệp cho các dự án xây dựng ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt tại Campuchia và Việt Nam. 

Chúng tôi quản lý dự án của khách hàng với sự tuân thủ nghiêm ngặt về thời gian, chi phí và chất lượng từ ý tưởng ban đầu đến khi hoàn thành dự án. Các dịch vụ quản lý dự án sẽ được thực hiện bởi một nhóm chuyên gia quốc tế và địa phương được phân công theo loại dự án, quy mô dự án và từng nhiệm vụ quản lý chi tiết. Chúng tôi là đối tác của bạn trong việc cung cấp dịch vụ quản lý dự án chuyên nghiệp.

Dịch vụ của chúng tôi:

 • Lập kế hoạch và Tiến độ dự án
 • Quản lý Thiết kế và Phương pháp Kỹ thuật Giá trị
 • Liên lạc với các bên liên quan dự án như Chủ đầu tư, Đơn vị điều hành vv.
 • Kiểm soát chi phí và Quản lý Ngân sách
 • Quản lý đấu thầu và Mua sắm
 • Xác định và Quản lý rủi ro
 • Kiểm soát và Quản lý Chất lượng
 • Quản lý xây dựng và Giám sát Công trường

Loại Dự án:

 • Xây dựng mới và các công trình hiện hữu:
 • Công trình công nghiệp
 • Công trình thương mại
 • Nhà ở
 • Tiện ích giải trí
 • Khách sạn 
 • Các khu phát triển phức hợp
 • Cơ sở hạ tầng
 • Cơ sở hạ tầng biển như cảng, bến du thuyền, các dự án cải tạo đất và nạo vét
 • Mở rộng khu đất & địa điểm
 • Bảo vệ bờ biển & vùng duyên hải
 • Nuôi biển

Vai trò của Người Quản lý Dự án:

Đối với mỗi dự án, một người quản lý dự án có năng lực sẽ được chỉ định để liên lạc trực tiếp với khách hàng.

Nhiệm vụ chính của người quản lý dự án bao gồm:

 • Lập kế hoạch và tiến độ chi tiết cho dự án
 • Tổ chức nhóm quản lý dự án và lập kế hoạch về nhân sự
 • Điều phối các công việc quản lý dự án với nhóm dự án
 • Liên lạc với đại diện khách hàng / khách hàng
 • Thiết lập hệ thống liên lạc giữa các bên của dự án
 • Giám sát và theo dõi tiến độ thực hiện dự án
 • Xác định và giảm thiểu rủi ro
 • Báo cáo cho đại diện khách hàng / khách hàng

Lợi ích mang lại:

 • Các quy trình thực hiện và quản lý dự án có hiệu quả và chú trọng nhất việc lập kế hoạch / lập tiến độ thích hợp, xác định và giảm thiểu rủi ro, theo dõi dự án, kiểm soát chi phí và đảm bảo chất lượng
 • Dùng phương pháp kỹ thuật giá trị để đảm bảo các giải pháp thiết kế tối ưu về mặt kỹ thuật và kinh tế để cải tiến và đẩy nhanh tiến độ công việc của Nhà thầu ở công trường và giảm chi phí và thời gian thi công
 • Dự án của bạn sẽ được bàn giao đúng hạn, trong phạm vi ngân sách và phù hợp với chất lượng yêu cầu
 • Dịch vụ kỹ thuật hiệu quả về mặt chi phí thông qua việc lập kế hoạch dự án thông minh và nhanh chóng